Chi bộ trường THCS Kpa K'lơng được thành lập từ năn 2011 đến nay đã trải qua 5 kì Đại hội

Hiện chi bộ có 12 Đảng viên

Chi bộ có chi ủy gồm 3 đồng chí:

1/ Đ/c Mai Văn Diễu - Bí thư chi bộ

2/ Đ/c Phạm Hồng Được - Phó bí thư chi bộ

3/ Đ/c Thái Thị Bình - Chi ủy viên